פארק אתרים מפת האתר דווח על הפרה ממשק ניהול
החוויה היהודית: המרכזים להעמקת הזהות היהודית והציונית
זהות יהודית וציונית: פועלים ברמה הארצית בבתי ספר ממלכתיים - יסודיים ועל יסודיים,
בחזרה לעמוד הביתיצירת קשר לתגובותעלון "חוויית השבוע"חיזיון אור קולי"ירושלים שלי" תמידמרכז החגים לקהילהבית מדרש איזורי"לגעת בשורשים" המהותמפרט, ב"חוויה היהודית"באומר וצליל גל"צרדיו החוויה בקישורמדבקות חינוכיות להנאתכםיחדיו למען הקהילהגלריה תמונות האתררציונלחוויה יהודית במיטבה******** פרוייקט החודש ********גרעין קהילתי חברתיבית הכנסת הסדנאיפרשת השבועקישורים מומלציםחוויית השבוע שליאמרי שפראמרי שפר ב'אמרי שפר ג'אמרי שפר ד'אמרי שפר ה'אמרי שפר ו'אמרי שפר ז'אמרי שפר ח'אמרי שפר ט'
אינדקס מאמרים
ואהבת לרעך כמוך
ואהבת לרעך כמוך חוכמת הקבלה מלמדת כי מערכת הקשרים שבין אדם לחברו מלבד היותה חשובה ועצומה,מבטאת מהותית את היחס של האדם לבוראו. היטיב לומר זאת ר' שמעון בן אלעזר במסכת אבות :" ואהבת לרעך כמוך משמע,אני ה' בראתיו אם אתה אוהבו אני נאמן לשלם לך שכר טוב ואם לאו אני דיין לפרוע". מן הכתוב ניתן ללמוד כי קיימת זיקה ברורה שבין אהבת האדם לאהבת ה' שכן כל אדם הוא חלק אלוה ממעל ומהווה את נזר הבריאה ולכן חשובה מצוות ואהבת לרעך בעיני ה' עד מאוד. על המצווה החשובה ביותר ביהדות במאמר שלפניכם. קרא עוד...
חדשות
בית מדרש איזורי

החברה היהודית בארץ ובעולם מפולגת ושסועה. הפער בין חלקים שונים בציבור הישראלי הולך וגדל - בין דתיים לחילונים, בין עשירים ועניים, בין שמאל לימין, בין עולים חדשים לילידי הארץ.

קוטביות זו משפיעה אף על הקשר בין היהודים תושבי הארץ ליהודים בתפוצות וגורמת למשבר זהות ולפירוד בעם.

אנו מאמינים שעדיין נותרו בקרבנו מאגרי כח כבירים ותעצומות נפש, שיעזרו לנו לגלות אהבה במקום שם מאיימת שנאה, לגלות אחריות לאומית ונדיבות במקום בו אורב לנו הזלזול בכבוד האדם - כל זאת בלימוד וחיזוק הזהות היהודית והציונית. 

הקשר למורשת ישראל ולערכי היהדות, התאמתם לגווניה השונים של האוכלוסייה ברוח הזמן והמקום, יתרום לסובלנות וסבלנות בין תושבי האיזור.

אוכלוסיית היעד:

תושבים - בגילאי 25 ומעלה יוצאי צבא/שירות לאומי.

מטרות:

 • א. מפגש לימודים מקהילות שונות וגיבוש קבוצות איזוריות.
 • ב. העמקת הידע בנושאי הזהות היהודית והציונית והטמעת מורשתו ותרבותו של העם היהודי, על כל גווניו.
 • ג. קישור בין אוכלוסיות שונות וקרוב לבבות בעם ישראל.
 • ד. לימוד כישורי הנחיה והדרכת חברי הקבוצה, להובלת קבוצות נוספות בעתיד.
 • ה. לימוד מקורות יהודיים שונים, בראיה פלורליסטית, שיתרום לסובלנות ולכבוד הדדי.

מדד להצלחה:

 • 1) התמדה בהשתתפות בשיעורים.
 • 2) התנדבות המשתתפים בסיום התוכנית לפעול בקהילה.
 • 3) פעילות משותפת ויצירת קשרים חברתיים בין אוכלוסיות שונות בקריה.

מסגרת הלימוד:

 • מפגשים דו-שבועיים בני שעתיים אקדמיות, לכל מפגש.
 • כל קבוצה תמנה כ- 20 חברים.
 • מס' מפגשים: בין 20 ל- 25

נושאי הלימוד:

 • 1. עשיית חסד עפ"י מקורות חז"ל, בהתאמה לרוח התקופה.
 • 2. ויתור וסובלנות - למען חברה בריאה.
 • 3. ערבות הדדית בעם ישראל.
 • 4. כבוד האדם וחירותו עפ"י מקורות חז"ל - בהקבלה לימינו.
 • 5. סיפורי המקרא כבסיס לשייכותנו לארץ הזאת. (ללא תפיסה פוליטית)
 • 6. "שמור לשונך מרע..." - שמירת הלשון כערך לחברת מתוקנת.
 • 7. ידידות ונאמנות לדורות - עפ"י המקורות.
 • 8. הנתינה כערך מוביל בחברה.
 • 9. השלום כערך מוביל - מאז ועד היום.
 • 10. מנהיגים ומונהגים עפ"י תפיסת חז"ל, בהתאמה למציאות העכשווית.
 • 11. התלמוד כבסיס למשפט העברי בימינו.
 • 12. דמויות מובילות לאורך חיי העם היהודי.
 • 13. מגילת רות - קבלת הגר - אז והיום.
 • 14. פרקי אבות - כבוד, סובלנות ופרקי מוסר חברתי.
 • 15. דמויות מרכזיות באיפיון המשנה והתלמוד.
 • 16. מעמד האשה ביהדות + נשים דגולות בתולדות העם והמדינה.
 • 17. מושגי יסוד ביהדות.
 • 18. "המתנדבים בעם".

הערות:

 • מתוך הנושאים הנ"ל ייבחרו נושאים מתאימים לקבוצה שתתגבש (ונושאים נוספים עפ"י דרישה).
 • רצוי לשלב טיולים בעקבות העיסוק בנושאי הלימוד הנ"ל.

לדוגמא: טיול בעקבות חכמי המשנה: 

 • - בית שערים
 • - מוזיאון "בית יגאל אלון" בגינוסר
 • - קצרין, ועוד...

חדשות לנוחיותכם המירבית